דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

5.1.1 דיגיטלי תחילה

הרשות תפעל לכך ששירותי הממשלה יפותחו בתפיסה הנותנת עדיפות ברורה לפיתוחם של שירותים דיגיטליים נוחים ויעילים. משמעות יעד זה היא, שכל שירות חדש של הממשלה יפותח בראש ובראשונה כשירות דיגיטלי, ובהתאם לצורך בערוצי שירות נוספים (כגון מוקדי שירות, משרדי קבלת קהל). 

סימנייה