דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

5. יעדים

היעדים מגדירים בצורה ברורה את הנושאים שבהם הרשות מתכוונת להתמקד ואותם היא מבקשת לקדם. הגדרת היעדים נועדה, בין היתר, לסייע לרשות ולאגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה בתהליכי קבלת החלטות ובקביעת סדרי עדיפויות בין המשימות המוטלות עליהם. 

סימנייה