דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

4.2 ערכים

אוסף התכונות וההתנהגויות שרשות התקשוב הממשלתי תשאף להטמיען בקרב עובדיה ובקרב כלל עובדי אגפי מערכות המידע ביחידות התקשוב בממשלה.

סימנייה