דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

4.1 ייעוד

ייעוד רשות התקשוב הממשלתי, מוגדר בהחלטת הממשלה מס.2097, המובאת כאן כלשונה: ייעוד הרשות ייחודי ומביא לידי ביטוי את השילוב הנדרש בין גוף רוחבי כלל-ממשלתי לבין אוסף אגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה, אגפים אנכיים המשרתים את משרדיהם. השילוב בין המבט הרוחבי למבט האנכי יוצר תנאים אידיאליים לקידום התקשוב ברמה הארגונית הרוחבית, נוסף על זו המקומית. 

סימנייה