דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

4. מרכיבי היסוד של האסטרטגיה

פרק זה מציג את מרכיבי היסוד של אסטרטגיית רשות התקשוב הממשלתי: החזון, הייעוד והערכים. מרכיבים אלה מהווים את התשתית הרעיונית של אסטרטגיית רשות התקשוב הממשלתי ומוצגים בתרשים הבא כתמונת-על אסטרטגית. בהמשך יפורטו מרכיבי היסוד של האסטרטגיה.

סימנייה