דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

3. מבנה המסמך

מסמך זה מציג את האסטרטגיה של רשות התקשוב הממשלתי ומגדיר את החזון, הייעוד, הערכים, היעדים והמשימות של רשות התקשוב הממשלתי לשנים 2016-2018.
מעצם טיבן, תוכניות אסטרטגיות, ובפרט כאלו העוסקת בטכנולוגיות דיגיטליות המשתנות ומתחדשות ללא הרף, נתונות לתנודות ולשינויים. רשות התקשוב הממשלתי תעדכן מסמך זה מעת לעת על-מנת שישקף בצורה מעודכנת את האסטרטגיה לשנים הקרובות. 

סימנייה