דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

2. מבוא

הטכנולוגיות הדיגיטליות חדרו לחיינו ושינו את אורח החיים שלנו כאזרחים, כלקוחות וכאנשים פרטיים. הן שינו את האופן שבו אנו עושים עסקים, צורכים תכנים (ספרים, מוסיקה, סרטים וכד'), לומדים, רוכשים ידע ועובדים בתוך ארגונים. הטכנולוגיות הדיגיטליות שינו את האופן שבו אנו יוצרים קשרים עם בני-אדם ועם ארגונים

סימנייה