דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

7. מקורות

אוסף המקורות והתוכניות האסטרטגיות הלאומיות שסקרנו לצורך הכנת התוכנית האסטרטגית:

סימנייה