דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

5.2.1 שירותים משותפים

כחלק ממימוש יעד זה תפעל הרשות להפוך שירותים ורכיבים דומים, המשמשים את אגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה, לשירותים משותפים (Shared Components). לצד זאת תפעל הרשות לפיתוח מרכזי של רכיבים, יישומים, פלטפורמות ותשתיות טכנולוגיות משותפים לטובת שימוש רוחבי על-ידי אגפי מערכות המידע (Develop Once, Use by Many).

5.2.2 הגנת סייבר

בהתאם ליעד זה, תיושם אבטחת המידע, הגנה על צנעת הפרט והגנה בסייבר (Cyber, Information Security and Privacy by Design) בכל מחזור החיים של מערכות דיגיטליות. 

5.2.3 מנהיגות ומצוינות דיגיטלית

כל שינוי ופיתוח עושים בראש ובראשונה - אנשים. הרשות רואה בהון האנושי אחד המשאבים החשובים למימוש חזונה. 

סימנייה