דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

5.2 יעדים תומכים

נוסף על יעדי הליבה, הגדירה הרשות יעדים תומכים (Supporting Objectives), המסייעים למימוש יעדי הליבה ומהווים תשתית הכרחית למימושם ולהגשמת החזון.

סימנייה