דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

5.1.2 שירות איכותי לאזרחים

הממשלה מספקת מגוון רחב מאוד של שירותים לציבור ועושה זאת באמצעות ערוצי שירות שונים - משרדי קבלת קהל, מוקדי שירות טלפוני וערוצים דיגיטליים. הציפייה של האזרח היא לקבל שירות איכותי, מהיר ונוח בכל הערוצים האלה. רשות התקשוב הממשלתי תפעל לקידום היעד שירות איכותי לאזרחים (High Quality Citizen Service) ותהווה מרכז ידע מקצועי בתחום זה. 

5.1.3 המידע כנכס

הרשות תפעל לניהול המידע הממשלתי כנכס בהיבטים: קידום מיפוי מעודכן של המאגרים הממשלתיים העיקריים (Meta Data); קיום כללים ברורים כיצד ניתן לשתף את המידע בין יחידות הממשלה, בהתבסס על פלטפורמה טכנולוגית נוחה ללא צורך בשכפול המאגרים; הנגשת סדרות נתונים (Datasets) ממאגרי מידע ממשלתיים לשימוש הציבור (בכפוף להגנה על פרטיות המידע). 

סימנייה