דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

דבר ראש רשות התקשוב הממשלתי

אני גאה להציג את התוכנית האסטרטגית של רשות התקשוב הממשלתי לשנים 2016-2018. מסמך זה הוא תוצר של עבודת צוות משימה ברשות התקשוב הממשלתי, שפעל בשיתוף עם חברי הנהלת הרשות. מטרת התוכנית האסטרטגית היא הגדרת החזון, הייעוד, הערכים, היעדים העיקריים והמשימות שתקדם ותבצע הרשות בשנים הקרובות, כחלק מהמאמץ להתאמת עבודת הממשלה לעידן הדיגיטלי. 

סימנייה