דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

1. תמצית מנהלים

רשות התקשוב הממשלתי תפעל לקדם ולפתח שירותים דיגיטליים במשרדי הממשלה וביחידות הסמך, במטרה לספק לאזרחים שירותי ממשלה נגישים יותר, חדשניים ועדכניים; להפחית את העלויות הישירות והעקיפות של מתן השירות ואת הצורך בפעולות פרונטליות של האזרח מול משרדי הממשלה; ולהבטיח שנושא ההגנה על הפרטיות ושיקולי אבטחת מידע יהיו חלק בלתי נפרד משלב התכנון והעיצוב של שירותים ממשלתיים חדשים.

סימנייה