דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

6. פעילות בינלאומית

הרשות רואה חשיבות רבה בהשתלבות ובחיזוק הקשרים המקצועיים עם קהיליות התקשוב (ICT) במדינות דמוקרטיות ובארגונים בינלאומיים. הרשות תפעל לקידום מיצובה הבינלאומי של ממשלת ישראל בקרב הארגונים הבינלאומיים העוסקים במדידה ובסקירה של רמת השירותים הדיגיטליים בממשלות. 

סימנייה