דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

5.1.4 ממשל פתוח

הרשות רואה ב"ממשל פתוח" (Open Government) ערך בעל חשיבות רבה. הרשות תפעל ליישום עקרונות "הממשל הפתוח" כפי שנקבעו בשותפות הבינלאומית לממשל פתוח, שממשלת ישראל הצטרפה אליה בשנת 2012. 

5.1.5 משילות

משילות (IT Governance) בתחום טכנולוגיות המידע משמעותה קידום מערך תקשוב ממשלתי שבו פעילות אגפי מערכות המידע במשרדי הממשלה מתואמת ומשרתת את מטרות המשרדים ואת יעדי הממשלה. 

סימנייה