דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

5.2.1 שירותים משותפים

כחלק ממימוש יעד זה תפעל הרשות להפוך שירותים ורכיבים דומים, המשמשים את אגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה, לשירותים משותפים (Shared Components). לצד זאת תפעל הרשות לפיתוח מרכזי של רכיבים, יישומים, פלטפורמות ותשתיות טכנולוגיות משותפים לטובת שימוש רוחבי על-ידי אגפי מערכות המידע (Develop Once, Use by Many).

5.2.2 הגנת סייבר

בהתאם ליעד זה, תיושם אבטחת המידע, הגנה על צנעת הפרט והגנה בסייבר (Cyber, Information Security and Privacy by Design) בכל מחזור החיים של מערכות דיגיטליות. 

חזרה

5.2.3 מנהיגות ומצוינות דיגיטלית

כל שינוי ופיתוח עושים בראש ובראשונה - אנשים. הרשות רואה בהון האנושי אחד המשאבים החשובים למימוש חזונה. 

הרשות תיזום פעילויות, תשתיות ופרויקטים לפיתוח ההון האנושי ותפעל לטפח ולמשוך הון אנושי איכותי, הנמצא בחזית הטכנולוגיה, החדשנות והיצירתיות. הרשות תחתור לייצר מצב שבו השירות במערך התקשוב בממשלה ייתפס כמקור לגאווה מקצועית. הרשות תפעל לפתח מסלולי הכשרה ומסלולי קידום, שיבטיחו כי הידע והמיומנות בתחום התקשוב בממשלה יותאמו לקצב ההתפתחות הטכנולוגית.

פעילויות הרשות לפיתוח ההון האנושי ומנהיגות ומצוינות דיגיטלית (Digital Leadership & Excellence) תתמקד בנושאים העיקריים הבאים:

  • מקצוענות ומצוינות: פיתוח תשתיות שיבטיחו מקצועיות ומצוינות של ההון האנושי הקיים, משיכת עובדים מצוינים בתחום התקשוב, הבטחת המיומנויות ההכרחיות בתחום התקשוב הממשלתי וצמצום פערי היכולות בין המגזר העסקי והציבורי בתחום התקשוב. זאת, מתוך הבנה כי הון אנושי מיומן ומקצועי קריטי לפיתוח פתרונות ולאספקת שירותים דיגיטליים מתקדמים, הבנויים על-גבי תשתיות טכנולוגיות מתקדמות. הרשות תפעל לתכנון מסלולי קידום וקריירה ארוכת טווח בתפקידים אסטרטגיים בתחום התקשוב בממשלה; לבניית פלטפורמות הכשרה להון האנושי הקיים; לשכלול תהליכי הגיוס הקיימים למערך התקשוב הממשלתי; לפיתוח כלים להבאת הון אנושי חדש ומצוין לממשלה; לטיפוח ולשכלול המיומנויות העסקיות של בכירי התקשוב.
  • פיתוח מודלים להעסקת עובדי תקשוב: הרשות תפעל להתאמת דרכי העסקת עובדים ונותני שירותים במערך התקשוב הממשלתי לצורכי יחידת המחשוב בממשלה (Best Sourcing). הרשות תפעל בשיתוף נציבות שירות המדינה, מנהל הרכש האחראי על מכרז שירותי מחשוב והממונה על השכר במשרד האוצר ליצירת תמהיל פנימי מיטבי, שייושם באגפי מערכות המידע וישלב העסקה פרויקטלית וגמישה לצד העסקה קבועה. תמהיל כזה יאפשר להתאים את יחידות התקשוב בממשלה לצרכים מתמשכים, עתידיים ומשתנים.
  • פיתוח מנהיגות דיגיטלית: הרשות תפעל, בשיתוף עם מטה התיאום הלאומי "ישראל דיגיטלית", לפתח ולקדם את המנהיגות הדיגיטלית בקרב המנהלים, קובעי המדיניות ומובילי דעה במגזר הממשלתי. קיומה של אוריינות דיגיטלית והפנמת הטרנספורמציה הדיגיטלית בקרב גורמים אלו תגביר את השימוש באמצעים דיגיטליים להשגת יעדי המשרדים. בתוך כך, תפעל הרשות ליישם אוריינטציה פרויקטלית "עסקית" בקרב הנהלות אגפי מערכות מידע, על-מנת שהללו יהוו מתווכים בין הגורמים העסקיים ובין הגורמים הטכנולוגיים ויהיו חוד-החנית בקידום פתרונות דיגיטליים. כמו כן תפעל הרשות, בשיתוף  עם נציבות שירות המדינה, לביצור מעמדו של מנהל אגף מערכות המידע ביחידות הממשלה כחבר סגל בכיר במשרד הממשלתי, גורם מוביל המהווה סמכות מקצועית בתחומי התקשוב והטכנולוגיות הדיגיטליות.  

סימנייה