דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

חזרה

5.2 יעדים תומכים

נוסף על יעדי הליבה, הגדירה הרשות יעדים תומכים (Supporting Objectives), המסייעים למימוש יעדי הליבה ומהווים תשתית הכרחית למימושם ולהגשמת החזון.

5.2.1 שירותים משותפים (Shared Components)

5.2.2 הגנת סייבר (Cyber Protection)

5.2.3 מנהיגות ומצוינות דיגיטלית (Digital Leadership & Excellence)

 

סימנייה