דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

5.1.2 שירות איכותי לאזרחים

הממשלה מספקת מגוון רחב מאוד של שירותים לציבור ועושה זאת באמצעות ערוצי שירות שונים - משרדי קבלת קהל, מוקדי שירות טלפוני וערוצים דיגיטליים. הציפייה של האזרח היא לקבל שירות איכותי, מהיר ונוח בכל הערוצים האלה. רשות התקשוב הממשלתי תפעל לקידום היעד שירות איכותי לאזרחים (High Quality Citizen Service) ותהווה מרכז ידע מקצועי בתחום זה. 

חזרה

5.1.3 המידע כנכס

הרשות תפעל לניהול המידע הממשלתי כנכס בהיבטים: קידום מיפוי מעודכן של המאגרים הממשלתיים העיקריים (Meta Data); קיום כללים ברורים כיצד ניתן לשתף את המידע בין יחידות הממשלה, בהתבסס על פלטפורמה טכנולוגית נוחה ללא צורך בשכפול המאגרים; הנגשת סדרות נתונים (Datasets) ממאגרי מידע ממשלתיים לשימוש הציבור (בכפוף להגנה על פרטיות המידע). 

המידע כנכס (Information as an Asset) מהווה נדבך חשוב בתפיסת "הממשל הפתוח". קידומו של יעד זה יסייע בהגברת השקיפות והאחריותיות הממשלתית.

תשתית העברת המידע בין המשרדים מהווה בסיס לפיתוח שירותים דיגיטליים אינטגרטיביים מקצה לקצה ללא צורך במסירת המידע מחדש ליחידות הממשלה השונות (Ask it Only Once). המטרה היא להפוך את המידע הממשלתי למקור אמין, עדכני וזמין לתחקור, לניתוח ולתמיכה בתהליכי קבלת החלטות מבוססות נתונים (Data Driven Decision Making).

הנגשת סדרות נתונים מתוך מאגרי מידע ממשלתיים תסייע בקידום החדשנות ובפיתוח הכלכלה ותעודד גורמים אזרחיים לפתח יישומים מבוססי מידע ממשלתי בעלי ערך לציבור. הרשות תפעל להנגשתם של מאגרי מידע רבים ככל הניתן. כדי למצות את התועלות במידע המונגש לציבור תפעל הרשות להקמת פלטפורמה טכנולוגית מתקדמת ופיתוחה לניהול המידע המונגש. פלטפורמה זו, Data gov.il, תשאב באופן דינאמי נתונים "חיים" מתוך מערכות המידע במשרדי הממשלה ותתמוך בשמירה על רמת עדכניותם. הרשות תעודד שיתופי פעולה חוצי-מגזרים במידע הממשלתי שיונגש, לעידוד השימוש במידע (כגון מפגשי Hackathon, תחרויות ועוד).

הרשות תפעל למינוי בעל תפקיד שישמש כגורם מנחה בתחום הנגשת מאגרי המידע הממשלתיים, יהיה אחראי על מיפוי המאגרים הממשלתיים ובהם "מאגרי העל" הממשלתיים ויפעל לקידום העברה של מידע בין היחידות הממשלתיות. כמו כן, יפעל להרחבת מספר מאגרי המידע וסדרות הנתונים המונגשים לציבור באתר Data.gov.il, בשיתוף עם גורמי מטה ממשלתיים רלוונטיים ועם היחידה להגנת הסייבר ברשות התקשוב הממשלתי.  

סימנייה