דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

חזרה

דבר ראש רשות התקשוב הממשלתי

אני גאה להציג את התוכנית האסטרטגית של רשות התקשוב הממשלתי לשנים 2016-2018. מסמך זה הוא תוצר של עבודת צוות משימה ברשות התקשוב הממשלתי, שפעל בשיתוף עם חברי הנהלת הרשות. מטרת התוכנית האסטרטגית היא הגדרת החזון, הייעוד, הערכים, היעדים העיקריים והמשימות שתקדם ותבצע הרשות בשנים הקרובות, כחלק מהמאמץ להתאמת עבודת הממשלה לעידן הדיגיטלי. 

טכנולוגיות המידע בעידן הדיגיטלי מאפשרות לממשלה לספק לאזרחיה שירותים מתקדמים, להגביר את היעילות והחיסכון הממשלתי והלאומי ולשפר את שקיפות הממשלה בהחלטותיה ובפעילותה. גיבוש אסטרטגיית תקשוב ממשלתית רוחבית ויישומה יסייעו לממשלה בקידום יכולות אלו. 

בהחלטת הממשלה מס' 2097 מיום 10.10.2014 בנושא - "הרחבת תחומי פעילות התקשוב הממשלתי, עידוד חדשנות במגזר הציבורי וקידום המיזם הלאומי 'ישראל דיגיטלית'" נקבע, כי רשות התקשוב הממשלתי תנחה את אגפי מערכות המידע במשרדי הממשלה וביחידות הסמך, תקדם משילות בתחום התקשוב בממשלה, תטמיע מתודולוגיות וסטנדרטים רוחביים ותפעל לפיתוח תשתיות, מערכות ושירותים לייעול עבודת הממשלה ולהנגשת מידע ושירותים ממשלתיים לציבור. כמו כן נקבע, כי הרשות תקדם את מאמצי ההגנה על תשתיות ומערכות המידע הממשלתי ותפעל לפיתוח ההון האנושי בתחום התקשוב בממשלה. 

התוכנית האסטרטגית של רשות התקשוב הממשלתי נגזרת מהחלטת הממשלה ומתפקידי הרשות, כפי שנקבעו בה. הרשות תפעל לקידומו של מערך תקשוב ממשלתי חדשני, מקצועי ואיכותי, הפועל בנחישות להשגת היעדים האסטרטגיים של הממשלה ויחידותיה.

התוכנית האסטרטגית המוצגת במסמך זה מתבססת על הרצון והצורך לפעול בשיתוף פעולה הדוק עם אגפי מערכות המידע במשרדי הממשלה, כתנאי הכרחי לקידום החזון והיעדים המוצגים בה. שיתוף פעולה זה ימומש באמצעות פורומים מקצועיים וניהוליים משותפים, ועדות מייעצות, ליווי משותף של פרויקטים אסטרטגיים ומנגנונים נוספים, שיאפשרו שיתוף פעולה הדוק ויצירת תמונת תקשוב ממשלתית רוחבית אינטגרטיבית ומבוקרת.

אני מבקש להודות לגורמים הבאים על תרומתם והערותיהם בתהליך הכנת המסמך, ובהם:

 • מר יוסי קטריבס, משנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה
 • מר משה דיין - נציב שירות המדינה והנהלת נציבות שירות המדינה
 • ד"ר עו"ד גיא רוטקופף – מנכ"ל משרד המשפטים לשעבר
 • מר אבי ברגר – מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר
 • ד"ר יאיר שינדל – ראש מטה "ישראל דיגיטלית"
 • גב' שי-לי שפיגלמן – סמנכ"לית תכנון, מדיניות וקשרי חוץ, מינהלת התיאום "ישראל דיגיטלית"
 • מר דורון סמיש – רפרנט תקשוב, אגף התקציבים, משרד האוצר
 • גב' רותי רווה – מנהלת תחום בכירה ופרויקטים לאומיים, לשכת המשנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה
 • חברי מועצת המנמ"רים: שירה לב עמי (משרד הבריאות); ריבה שירזי (הרשות הממשלתית למים וביוב); שמעון זמיר (משרד החוץ); ישעיה בנימין (שע"ם, רשות המיסים); רביד שמואלי (רשות מקרקעי ישראל); דן בן סימון (רשות האכיפה והגבייה)
 • פורום המנמ"רים הפעילים
 • חברת גרטנר - מסמך האסטרטגיה תורגם לאנגלית והועבר להערותיהם של כמה אנליסטים בכירים של חברת גרטנר על-מנת לשמוע על התובנות שלהם מתוך המידע שיש בידיהם לגבי אסטרטגיות תקשוב בממשלות אחרות בעולם

לסיום, אני מבקש להודות לצוות המשימה ברשות התקשוב הממשלתי, שעסק בגיבוש ובכתיבת מסמך האסטרטגיה:

 • מר רז הייפרמן, ראש הצוות, מנהל חטיבת תפעול וביצוע
 • עו"ד מאיה עדולמי, מנהלת תחום תיאום ובקרה
 • מר אופיר בן אבי, מנהל ממשל זמין
 • עו"ד רווית קורן, מנהלת תחום בכיר הקמת המטה
 • גב' קרן קציר-שטיבל, מנהלת שיווק, קשרי חוץ יחסי ציבור ודוברות
 • ד"ר נחמן אורון, יועץ אסטרטגי

יאיר פראנק
ראש רשות התקשוב הממשלתי
משרד ראש הממשלה

 

 

סימנייה