דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

חזרה

4.1 ייעוד

ייעוד רשות התקשוב הממשלתי, מוגדר בהחלטת הממשלה מס.2097, המובאת כאן כלשונה: ייעוד הרשות ייחודי ומביא לידי ביטוי את השילוב הנדרש בין גוף רוחבי כלל-ממשלתי לבין אוסף אגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה, אגפים אנכיים המשרתים את משרדיהם. השילוב בין המבט הרוחבי למבט האנכי יוצר תנאים אידיאליים לקידום התקשוב ברמה הארגונית הרוחבית, נוסף על זו המקומית. 

הייעוד
רשות התקשוב הממשלתי תשמש מרכז ידע ויועץ מקצועי בתחום התקשוב לממשלה, תפעל לייעול מערך התקשוב ולקידום חדשנות טכנולוגית במשרדי הממשלה ויחידותיהם, תעמיד טכנולוגיות מתקדמות, תפעל לשיפור השירות הממשלתי לציבור, להפחתת הנטל הביורוקרטי ולקידום מדיניות ממשל פתוח.

כגוף רוחבי תעסוק הרשות בהיבטים הבאים:

  • יצירת מרכז ידע רוחבי כלל-ממשלתי, אשר ישמש כיועץ מקצועי לממשלה ויחידותיה בתחום התקשוב.
  • ייעול מערך התקשוב בממשלה על-ידי יצירת מתודולוגיות ומיצוי הסינרגיות בין יחידות הממשלה.
  • העמדת שירותים ופלטפורמות טכנולוגיות לרשות אגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה ועידוד הפיתוח והשימוש באבני בניין משותפות.
    קידום מדיניות רוחבית בתחומי החדשנות; שיפור השירות הממשלתי והפחתת הנטל הביורוקרטי; קידום מדיניות וערכי ממשל פתוח. 

סימנייה