דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

חזרה

5. יעדים

היעדים מגדירים בצורה ברורה את הנושאים שבהם הרשות מתכוונת להתמקד ואותם היא מבקשת לקדם. הגדרת היעדים נועדה, בין היתר, לסייע לרשות ולאגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה בתהליכי קבלת החלטות ובקביעת סדרי עדיפויות בין המשימות המוטלות עליהם. 

כל משימה שהרשות תיזום וכל הנחיה שהרשות תפרסם – תיבחנה כולן לאור הלימתם את היעדים האלה. את היעדים חילקנו לשתי קבוצות: יעדי ליבה ויעדים תומכים.
יעדי הליבה (Core Objectives) הם אוסף היעדים התומכים באופן ישיר וברור בהגשמת חזון הרשות. בכוונת הרשות לפעול להנחלתם כיעדי ליבה בכל אגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה.

5.1.1 דיגיטלי תחילה (Digital First)

5.1.2 שירות איכותי לאזרחים (High Quality Citizen Service)

5.1.3 המידע כנכס (Information as an Asset)

5.1.4  ממשל פתוח (Open Government)

5.1.5  משילות (IT Governance)

סימנייה