דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

חזרה

4. מרכיבי היסוד של האסטרטגיה

פרק זה מציג את מרכיבי היסוד של אסטרטגיית רשות התקשוב הממשלתי: החזון, הייעוד והערכים. מרכיבים אלה מהווים את התשתית הרעיונית של אסטרטגיית רשות התקשוב הממשלתי ומוצגים בתרשים הבא כתמונת-על אסטרטגית. בהמשך יפורטו מרכיבי היסוד של האסטרטגיה.

תרשים: מרכיבי היסוד של התוכנית האסטרטגית של רשות התקשוב הממשלתי

 

החזון
ממשלה אחת, המציבה את האזרח במרכז, פועלת בשקיפות וביעילות, מקדמת חדשנות ורותמת טכנולוגיות לשירות הציבור.

פירוט החזון - מטרות העל
החזון מציג את חמשת מטרות העל של רשות התקשוב הממשלתי, מטרות המבטאות את ההישגים אליהם הרשות תחתור בפעולתה:

א. ממשלה אחת המציבה את האזרח במרכז (Citizen Centric Government)
אגפי מערכות המידע, שהוקמו במשך השנים ביחידות הממשלה השונות נבנו במטרה לשרת את צורכי המידע של היחידות ולתת מענה תקשובי לשירותים שהיחידות מספקות לאזרחים. הממשלה מורכבת ממספר רב של יחידות שונות, המספקות מגוון של שירותים לאזרחים ועוסקות ברגולציה ובנושאים נוספים. היחידות נבנו בתפיסה של "המשרד במרכז", כלומר מנקודת מבט המשרד שמספק את השירות. זהו מבנה מבוזר ומבוסס על תפיסה ארגונית, שלפיה האחריות מפוצלת בין יחידות ממשלה שונות, עם גבולות ברורים של תיחום האחריות ביניהן. באופן טבעי, גם שירותי הממשלה הניתנים לאזרחים נבנו על-ידי היחידות השונות על בסיס תפיסה זו, בהתאם לסמכויותיהן הייחודיות, ולא מתוך תפיסה כוללת, המתייחסת לכלל צורכי האזרח[1] מהממשלה. הרשות תפעל ליישום תפיסה שונה, תפיסה השמה את האזרח במרכז ומכוונת להקל ולפשט את הממשקים שלו מול היחידות הממשלתיות השונות. תפיסה זו מתבוננת על שירותי הממשלה מנקודת המבט של האזרח אל הממשלה (Outside in) לעומת התפיסה הנוכחית של מבט על שירותי הממשלה מנקודת המבט של היחידה הממשלתית והחוצה (Inside out).

לשירותים הדיגיטליים הממשלתיים כמה יתרונות בולטים:

 • אי-תלות במבנה הארגוני של הממשלה - השירותים הדיגיטליים תומכים בתהליכים עסקיים מורכבים חוצי משרדים ומאפשרים מתן שירותים לאזרח ללא קשר למבנה הארגוני ולתחומי האחריות של יחידות הממשלה השונות.
 • צמצום מרחקים וקירוב פריפריה למרכז - לשירותים הדיגיטליים פוטנציאל לצמצום מרחקים ולקירוב פריפריה למרכז. הם מאפשרים שימוש במגוון מכשירי קצה (מחשב נייח, מחשב נייד, מכשירי טלפון ניידים, טאבלטים, עמדות שירות עצמי), בכל מקום ובכל זמן, חוסכים צורך בנסיעה ומונעים בזבוז זמן יקר.
 • צמצום פערים חברתיים -  לשירותים הדיגיטליים פוטנציאל לצמצום פערים חברתיים על-ידי הנגשתם לכלל האוכלוסיות. לדוגמה, אפשר לפרוס עמדות שירות עצמי במגזר החרדי והערבי ובמגזרים בעלי נגישות מוגבלת ונמוכה יותר לאינטרנט ולאפשר להם לקבל את השירותים הממשלתיים בצורה נוחה. 

ב. פועלת בשקיפות (Acts Transparently)
רשות התקשוב הממשלתי תפעל לקידום תפיסת השקיפות והפתיחות ולריכוזה בהתאם לעקרונות "הממשל הפתוח", שממשלת ישראל מחויבת להם במסגרת חברותה בשותפות הבינלאומית לממשל פתוח (OGP – Open Government Partnership). הפעילות מול פורום בינלאומי זה מובלת על-ידי הרשות. כחלק ממימוש תפיסת "הממשל הפתוח" תפעל הרשות להגברת השקיפות הממשלתית לאזרח, להנגשת המידע ומאגרי המידע הממשלתיים לציבור, להגברת שיתוף הציבור בתהליכי קבלת החלטות בממשלה ולשיפור השקיפות של התהליכים הממשלתיים. הטכנולוגיות הדיגיטליות מהוות תשתית מאפשרת (Enabling Infrastructure) חשובה בקידום תפיסת "הממשל הפתוח", ומאפשרות, בין היתר, יצירת פלטפורמות אפקטיביות לשיתוף הציבור ולחשיפת מידע ממשלתי עדכני, נגיש, אמין ושימושי.  

ג. פועלת ביעילות (Efficiency)
יעילותם של אגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה השונות מהווה יעד חשוב של הרשות. לשם כך תפעל הרשות בכמה מישורים:

 • משילות – הרשות תפעל ליישום תהליכי משילות, לקידום ולהטמעה של סטנדרטים ומתודולוגיות עדכניות, מתקדמות ורוחביות, שיתמכו בניהול יעיל של אגפי מערכות המידע ביחידות הממשלתיות.
 • מרכיבים משותפים (Shared Services) – הרשות תפעל לפיתוח ושימוש חוזר (re-use) במרכיבים ופלטפורמות משותפות, ובכך תסייע בבניית מערך תקשוב ממשלתי יעיל ומתקדם. תשתיות, פלטפורמות ומערכות מידע אלו יעמדו לרשות אגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה, ויסייעו בהפחתת עלויות הפיתוח והתחזוקה, ישפרו את הגמישות ואת מהירות מתן המענה לצורכי היחידות השונות ויאפשרו לאגפי מערכות המידע להתמקד בנושאים שבהם תרומתם העסקית משמעותית ביותר והם מביאים את הערך המוסף הגדול ביותר ליחידותיהם.
 • שיפור איכות המידע – הרשות תפעל לשיפור איכות המידע הממשלתי ולאספקת כלים מתקדמים לניתוח המידע העומד לרשות מקבלי ההחלטות.
 • זרימת מידע בין יחידות – הרשות תפעל למימוש זרימה מהירה ויעילה של המידע בין יחידות הממשלה, דבר שיחסוך כפילויות בניהול המידע ויגדיל את אמינות המידע ועדכניותו.
 • שיפור רמת האינטגרציה – הרשות תפעל לשיפור האינטגרציה בין מערכות המידע ומאגרי המידע ולפיתוח תהליכים עסקיים דיגיטליים חדשנים, חוצי-יחידות וגמישים.
 • קידום המקצוענות והמצוינות במשאב האנושי – הרשות תפעל לקידום המקצוענות והמצוינות של המשאב האנושי המועסק באגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה, דבר שיתרום, בין היתר, גם לניהול יעיל של משאבי המידע.
 • שיפור תהליכי רכש – הרשות תפעל בשיתוף עם מנהל הרכש באגף החשכ"ל ועם מטה התיאום הלאומי "ישראל דיגיטלית" לקדם ולשפר את תהליכי הרכש ולהתאימם ליעדים האסטרטגיים בתחום התקשוב. רכש הוא מרכיב חשוב ביכולת של אגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה לפתח את מערכות המידע ולספק שירותים שונים, ולכן יש חשיבות בקיומם של תהליכי רכש טכנולוגי יעילים של פתרונות חדשניים ושל שירותי מחשוב, המותאמים לקצב ההתפתחות הטכנולוגית.

ד. מקדמת חדשנות (Promotes Innovation)
חדשנות היא ביצוע שינויים ושיפורים בעלי ערך לאזרח וליחידות הממשלה. הרשות תפעל לקדם את חדשנות מתוך הכרה בחשיבותה הרבה ומתוך הבנה כי הטכנולוגיות הדיגיטליות הפכו למקור בלתי נדלה של חדשנות והן בעלות פוטנציאל רב לאספקת ערך כלכלי-חברתי לציבור וליחידות הממשלה. הרשות תפעל לקידום החדשנות בכמה מישורים:

 • יצירת מודעות לחשיבות נושא החדשנות בפיתוח השירותים הממשלתיים ועידודה.
 • השתתפות בצוותי עבודה משותפים עם גורמים נוספים (מנהלי הרכש, "ישראל דיגיטלית" ועוד), שמטרתם לגבש מדיניות רכש IT, שתכלול התייחסות לרכש מחברות הזנק (רכש חדשנות).
 • הקמת מרכז חדשנות, שיהווה מקום מפגש בין צורכי היחידות הממשלתיות ובין הפתרונות החדשניים הקיימים במגזר העסקי
 • השתתפות בבניית רשת המובילים הדיגיטליים יחד עם מטה התיאום הלאומי "ישראל דיגיטלית" - רשת של מנהלים בכירים, המבינים את חשיבותה של החדשנות ופועלים בעקביות ליישומה בכל יחידות הממשלה. 

ה. רותמת טכנולוגיות לשירות הציבור (Mobilizes Technologies For Citizen Services)
הרשות רואה בטכנולוגיות הדיגיטליות השונות תשתית מאפשרת לשיפור השירותים הממשלתיים לאזרחים ולעובדי היחידות הממשלתיות השונות. הרשות תפעל לרתימת טכנולוגיות חדשניות אלו לטובת השירות לציבור וקידום איכות ויעילות עבודת יחידות הממשלה. הרשות תפעל לקידום תהליכי שירות ותהליכי עסקיים מתקדמים וחדשניים, שאינם נופלים מאלו הניתנים במגזר הפרטי בארץ ובעולם.


[1] אזרח – אזרח או עסק המקבל שירותים מהממשלה.

 

סימנייה